Lac to także ludzie, którzy pomagają go tworzyć i rozwijać. Tworzymy go z różnych względów: z pasji, z ciekawości, by się czegoś nauczyć, by zostawić coś po sobie lub dowolnego innego. Nikt nikomu za jego pracę nie płaci, ale wszyscy staramy się, by to co tworzymy było jak najlepsze i jak najlepiej służyło innym.

Rada Bogów

 • Naja - kierownik d/s socjalnych
 • Elgrze - emerytowany bóg
 • Ulryk - opiekun kodu
 • Lam - założyciel Laca, samodzielny programista
 • Skifr - opiekun krainowców

Zespół rozwijający Laca

 • Kod Laca:
  • Ulryk - opiekun kodu
  • Lam - samodzielny programista
  • Alandar - programista
  • Gimza - programista
  • Nyd - programista
 • Krainy Laca:
  • Skifr - opiekun krainowców
  • Elgrze - opiekun dosowej dystrybucji Laca
  • Nyslin - opiekunka krain
  • Miri - opiekunka krain
  • <wakat> - twórca krain
  • Malis - kartografka
  • <wakat> - kartograf
  • <wakat> - opiekun edytora krain
 • Zadania:
  • <wakat> - zadańdajec
  • <wakat> - opiekun zadań
  • <wakat> - twórca zadań
 • Administracja:
  • Ulryk - administrator kodu, administrator błędomatu, administrator opisomatu
  • Lam - administrator sieci, administrator błędomatu, administrator opisomatu, administrator forum, administrator cvs
  • Elgrze - administrator forum

Zespół do spraw socjalnych

 • Naja - kierownik d/s socjalnych
 • <wakat> - opiekun nowych graczy

Reklama i promocja

 • <wakat> - koordynator rekrutacji nowych graczy
W sprawie wakatów należy kontaktować się z Ulrykiem, Lamem lub Skifrem.

Opis stanowisk:

 • kartograf
  Czego oczekujemy:
  • tworzenie map krain i map świata,
  • planowanie miejsc pod nowe krainy,
  • zgłaszanie sugestii dotyczących zmian obecnego układu krain,
  • opracowywanie lub korekta dróg do krain (używanych przez sprzedawców dróg).
  Oczekiwane kompetencje: znajomość świata, umiejętność rysowania czytelnych map, wyobraźnia przestrzenna.
  Co oferujemy: flagę kartografa oraz w przypadku nieśmiertelnych stopień KARTOGRAFA i polecenia kwyjścia i kstat.

 • koordynator rekrutacji nowych graczy
  Czego oczekujemy:
  • opracowywanie lub zlecanie opracowywania i koordynacja prac nad reklamami Laca do użycia na stronach WWW,
  • opracowywanie tekstów reklamujących Laca do użycia podczas rozmów w komunikatorach lub w poczcie elektronicznej,
  • poszukiwanie nowych kanałów rozpowszechniania informacji na temat Laca (czaty, komunikatory, internetowe strony ogłoszeniowe, fora internetowe),
  • szkolenie i koordynacja działań podwładnych - specjalistów werbujących nowicjuszy,
  • w miarę możliwości samodzielna rekrutacja nowicjuszy lub pozyskiwanie nowych werbujących
  Oczekiwane kompetencje: wyśmienita znajomość języka polskiego, pomysłowość, zrozumienie potrzeb nowicjuszy, znajomość realiów polskiego Internetu, silna motywacja do współpracy z młodszymi rekrutującymi i bogami.
  Co oferujemy: 104 poziom, stopień, szpicla, lećnowy, własne mieszkanie i prywatny ekwipunek.

 • opiekun edytora krain
  Czego oczekujemy:
  • stworzenie nowego edytora lub doprowadzenie jednego z innych do stanu używalności
  • opieka nad aktualnością edytora względem formatu krain lub obsługiwanych przez Laca funkcji
  Oczekiwane kompetencje:
  • oczekujemy: znajomości dowolnego środowiska programowania umożliwiającego stworzenie edytora działającego pod MS Windows
  • dodatkowym atutem będzie chęć napisania tego w wxWindows i udostępnienie wersji pod inne systemy
  (Edytor może być napisany również w php+MySQL)
  Co oferujemy: 104 poziom, stopień, własne mieszkanie, prywatny ekwipunek i część boskich poleceń

 • opiekun krain
  Czego oczekujemy:
  • poprawianie błędów i literówek z błędomatu,
  • samodzielne poprawianie lub ulepszanie istniejących krain o słabszej jakości,
  • dopisywanie brakujących opisów (lub wyciąganie ich z opisomatu i poprawki),
  • okresowa pomoc przy dostosowywaniu istniejących krain do wymogów zmian w Lacu.
  Oczekiwane kompetencje: dobra znajomość języka polskiego, znajomość formatu krainy, pomysłowość i cierpliwość.
  Co oferujemy: dostęp do cvs, 103 poziom, stopień i własne mieszkanie.

 • opiekun krainy
  Czego oczekujemy:
  • samodzielne wyszukiwanie wszelkich możliwych błędów w powierzonej krainie,
  • poprawianie wszystkich znalezionych w ten sposób, a także zgłaszanych przez innych błędów,
  • rozwijanie powierzonej krainy, czyli ubieranie postaci, ubogacanie pomieszczeń, dobudowywanie innych części,
  • opieka nad krainą po zakończeniu prac (przypisywanie sobie błędów z błędomatu i naprawianie ich).
  Oczekiwane kompetencje: dobra znajomość języka polskiego, znajomość formatu krainy, pomysłowość i cierpliwość.
  Co oferujemy: Jeśli zmiany będą znaczne, to +Imię przy nazwie krainy, możliwość awansu.

 • opiekun nowych graczy
  Czego oczekujemy:
  • pomoc nowym, zaczynającym swą przygodę w świecie Laca graczom,
  • zapoznawanie ich z takimi zagadnieniami jak: komunikacja i korzystanie z pomocy.
  Oczekiwane kompetencje: cierpliwości i otwartości na ludzi.
  Co oferujemy: poziom 103, stopień "DOBRY DUCH"/"DOBRA WRÓŻKA", własne mieszkanie i polecenie lećnowy.

 • opiekun zadań
  Czego oczekujemy:
  • naprawianie błędów w zadaniach zgłaszanych poprzez błędomat,
  • samodzielne poprawianie lub ulepszanie zadań o słabszej jakości,
  • okresowa pomoc przy dostosowywaniu istniejących zadań do wymogów zmian w Lacu.
  Oczekiwane kompetencje: znajomość mobc i ogólnie pojęta umiejętność programowania.
  Co oferujemy: dostęp do cvs, zadstat, poziom 103, stopień i własne mieszkanie.

 • twórca krain
  Czego oczekujemy:
  • tworzenie krain (bez różnicy, czyjego pomysłu),
  • nanoszenie wszystkich poprawek zażądanych przez wyższych krainkowców lub bogów zanim kraina znajdzie się w mudzie,
  • późniejsza opieka nad własną krainą (patrz: opiekun krainy, a w tym przypadku kraina nie wejdzie do muda zanim nie osiągnie odpowiedniego poziomu jakości).
  Oczekiwane kompetencje: dobra znajomość języka polskiego, pomysłowość i dokładność.
  Co oferujemy: flaga BUDOWNICZY i wieczysta obecność imienia postaci obok nazwy krainy.

 • twórca zadań
  Czego oczekujemy:
  • pisanie zadań (bez różnicy, czyjego pomysłu),
  • nanoszenie wszystkich poprawek zażądanych przez opiekuna zadań lub bogów zanim zadanie znajdzie się w mudzie,
  • późniejsza opieka nad własnym zadaniem
  Oczekiwane kompetencje: dobra znajomość języka polskiego, podstawowa umiejętność programowania w dowolnym języku, znajomość mobc i pomysłowość.
  Co oferujemy: W zależności od aktywności, poziom 103, stopień, własne mieszkanie.

 • zadańdajec
  Czego oczekujemy:
  • wymyślanie i organizacja za pomocą polecenia "zadanie" zadań dla graczy.
  Oczekiwane kompetencje: dobra znajomość języka polskiego, pomysłowość, znajomość krain
  Co oferujemy: poziom 103 i flaga ZADAŃDAJEC upoważniająca warunkowo do wielu boskich poleceń.

(zaufanie*) Aby zyskać nasze zaufanie, należy się wcześniej wykazać lojalnością i zaangażowaniem na innym, podobnym stanowisku.

Podziękowania

Lac gościł wiele osób, które już go aktywnie nie wspierają, ale trwale wpisały się w jego historię. Chciałbym podziękować im teraz i złożyć hołd umieszczając je na liście zasłużonych.
 • Albi - założyciel Laca
 • Xon - założyciel Laca
 • RenTor - opiekun krainowców, twórca krain
 • Tanis - zastępca opiekuna krainowców, twórca strony internetowej
 • Qwert (vel Agawemepa) - programista
 • Tissarius - programista
 • Megan - opiekun krain
Ponadto swoje trzy grosze do kodu dołożyli: Winchester, Varda, Nop, Fuyara, Cadaver oraz Malven. Dziękujemy też wszystkim autorom i tłumaczom krain, których imiona widnieją w tym spisie, Kerriganowi za instalator Laca, a także wszystkim tym, którzy w jakikolwiek inny sposób wspierali Laca, a ich imiona nie znalazły się tutaj (choć być może zostały utrwalone w innym miejscu).

© 2003 Trispell, © 2005 Lam.    Wszelkie prawa zastrzeżone.