Rentor, Grzechu, Lam, Winchester
(góra) Quad, Rentor, Grzechu, Takuma, Albi, Kuci (dół) Yarpen, Lam
NAJSTRASZLIWSZE WĘŻĘ!
(góra czy też tył) Cycorus, Takuma, Winchester (pierwszy rząd) Lam, Kuci, Grzechu, Yarpen, Albi

© 2003 Trispell, © 2005 Lam.    Wszelkie prawa zastrzeżone.