Urodziny Laca wypadają co roku dnia trzynastego marca o godzinie 3:00. Rozpoczęły się więc o godzinie 20:00 dnia poprzedniego w mieszkaniu Valdraba, ale gościom nie pozwolono wyjść przed uroczystym toastem o godzinie 3 (właściwie potem też nie chcieli wychodzić, ale nie było na nogach nikogo zdolnego fotografować dalszy rozwój wypadków). Jak widać na załączonych obrazkach, 13.3.2005 Lac obchodził swe ósme urodziny.
Valdrab, Morhoggu, Elgrze, Megan
(piorun kulisty atakuje tort urodzinowy!)
Morhoggu, Nyd, Elgrze, Megan
(piorun ucieka oknem!)
(czerwona aura) Reif, Bifar, Lam, Varena
(plecy Kerrigana)
Reif, Bifar, Lam, Varena
(plecy Kerrigana)
Lam, Varena
Varena, Alandar
Varena, Alandar
Lam
Lam, Bifar, Kerrigan
Elgrze
Morhoggu, Megan
Skifr, Morhoggu, Valdrab
Lam, Varena, Kerrigan
Nyd fetyszysta
Megan, Valdrab
Reif, Varena, Kerrigan
(telefon Bifara)
Ulryk, Lam
Lam
Bifar, Flanley, Alandar
Lam, Ulryk
(plecy Skifra, Alandara, Bifara)
Reif
Morhoggu, Megan
Lam, Ulryk
(plecy Bifara)
Megan
Valdrab
Flanley
Valdrab
Varena
Lam
Morhoggu
Elgrze
tort urodzinowy Laca!
ogórki i tort po pokrojeniu
Kerrigan, Megan, plecy Reifa
Skifr
Nyd
Valdrab, Skifr
Varena, Kerrigan
Elgrze
Reif, Bifar
Valdrab, Nyd, Megan
Kerrigan
Kerrigan
Alandar, Elgrze, Valdrab, Nyd, Morhoggu
Skifr, Morhoggu, Valdrab, Nyd
(nos Megana rozmawiający z Morhoggu)
Elgrze, Bifar, Nyd, Valdrab
Morhoggu, Elgrze
Nyd, Valdrab, Alandar, Reif
Elgrze
(na szczególną uwagę zasługuje tu hobbicka gorzałka rubinowej barwy)
Elgrze, Megan, Valdrab, Alandar
(Reif nastawał, aby wspomnieć też o jego koszulce)
Po zaprezentowaniu fotografii warto wspomnieć, że Valdrab już zaprasza na powtórkę za rok, a Megan odgraża się, że weźmie aparat, żeby utrwalić więcej obrazów o tak historycznym znaczeniu jak te... których nie miał kto uwiecznić ;)

© 2003 Trispell, © 2005 Lam.    Wszelkie prawa zastrzeżone.