Lac

prawdziwie polski mud


Witaj na stronie informacyjnej generowanej przez Laca.

Połącz się! albo zajrzyj na stronę.

Imię, które obierasz, musi być stosowne do tego świata. Zalecane są imiona
brzmiące średniowiecznie i fantastycznie. O zdatności imienia decydują
uprawnione do tego osoby i mogą poprosić o wybranie innego w każdej chwili, bez
podania przyczyn.

Zabrania się w szczególności imion:
- aspołecznych, wulgarnych, obscenicznych czy obraźliwych wobec kogokolwiek,
- zawierających lub będących wyrazami pospolitymi (Krzesło, Kolacja, Jemobiad),
- nawiązujących do świata rzeczywistego (Andrzej, Warszawa, Polsat),
- nie do wymówienia,
- zdrobnień (Frodzio, Bilbuś),
- znanych postaci fikcyjnych i historycznych (Balladyna, Napoleon),
- zawierających tytuły, rangi, stopnie lub stany (Generałlam, Pannamiri).

Wszystkie powyższe zasady tyczą się także wyrazów zaczerpniętych z innych niż
polski języków. Staraj się też, by twe imię nie sprawiało kłopotów z wymową
lub odmianą (czyli żeby dało je się czytać zgodnie z polskimi zasadami wymowy).

Jeśli twoje imię nie spełnia powyższych reguł, może ci zostać odebrany dostęp
do muda. W przypadku celowego, świadomego naruszenia wymienionych zasad, nie
zostanie ci nawet zaproponowana zmiana imienia. W innym przypadku uprawnione
osoby poproszą cię o wybranie innego. Nie mają one obowiązku uzasadniania przed
tobą swoich decyzji. Próba dyskusji spowoduje usunięcie postaci z gry.

spis treści | kto gra | pomoc | polecenia | profesje | krainy